برچسب: جرم

بررسی ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح تبدیل بدون تخفیف؟

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛ (‎3 صفحه – از 30 تا 32 ) خلاصه ماشینی: “الف-تبدیل در ماده(3)قانون مجازات‌ نیروهای مسلح‌ مطابق ماده(3)؛دادگاههای نظامی‌ می‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب‌...

تفسیر قانون مجازات اسلامی تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها/ قسمت سوم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛ (‎6 صفحه – از 24 تا 29 ) خلاصه ماشینی: “منظور این است‌ که اگر در یک‌ برهه زمانی،به‌ خاطر اوضاع و احوال اجتماعی‌ و اقتصادی‌ حاکم بر...

بزهکاری در حال خواب – ماجرای یک محاکمه در کانادا – آدمکشی ناآگاه

گزارشگر : صانعی، پرویز؛ (‎4 صفحه – از 17 تا 20 ) خلاصه ماشینی: “و چون ریشهء بسیاری از جرائم نیز«وجدان ناآگاه»و ناراحتی‌های درونی شخص است که‌ در واقع«ارادهء»او را سلب کرده‌اند،1این مسئله پیش...