دسته: آذر و دي 1377 – شماره 11

تمایز بین نظامیان و غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی و تطبیقی با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : ظاهری، علی رضا ؛ (‎5 صفحه – از 58 تا 62 ) خلاصه ماشینی: “ماده 43 بیان می‌کند:«نیروهای مسلح یک‌ طرف مخاصمه شامل تمام نیروهای مسملح، گروههاو واحدهای سازماندهی شده‌ای‌ می‌باشند که...