برچسب: دولت

نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)

نویسنده : هداوند، مهدی؛ (‎50 صفحه – از 7 تا 56 ) خلاصه ماشینی: “در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره‌ « 89/665/EEC of 21...

تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

نویسنده : ابدی، سعید رضا؛ (‎12 صفحه – از 159 تا 170 ) خلاصه ماشینی: “شورای نگهبان با بررسی لایحه طی مکاتبه‌ای در مورخ 14/10/82،سیزده مورد ایرادات خود را نسبت به لایحه مطرح و...