دسته: بهار 1382 – شماره 42

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر

نویسنده : پاکدل، سید جلیل ؛ (‎19 صفحه – از 223 تا 241 ) خلاصه ماشینی: “در حال حاضر ماده 56 در دو قسمت مربوط به تشخیص و اعتراض به آن به‌ موجب قوانین«حفظ...

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

نویسنده : زنگنه، ولی الله ؛ (‎11 صفحه – از 208 تا 218 ) خلاصه ماشینی: “بخش چهارم-جایگاه قانونی حواله‌های از مؤسسات و صندوقهای پس‌انداز و قرض الحسنه:پس از بیان موارد مختلف حواله از...