برچسب: قانون مجازات

چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری

نویسنده : شمس ناتری، محمدابراهیم؛ صادقی، فرهاد؛ (‎24 صفحه – از 227 تا 250 ) چکیده:تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به...