نویسنده: WEBMASTER

حق جبران و ترمیم برای بزه‌دیده و چالش‌های فراروی آن در دیوان جنایی بین‌المللی

نویسنده: نیازمند، ندا؛ نویسنده مسئول: رایجیان اصلی، مهرداد؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین‌المللی» و «قواعد دادرسی و ادله» با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد...

واکاوی عقد امان در حمایت جانی از کافر مستامن (قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310 قانون مجازات اسلامی

نویسنده مسئول: معظمی گودرزی، مهدی؛ نویسنده: مومنی‌راد، احمد؛ معظمی گودرزی، محمد؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل...

جنایات جنگی و برهم‌کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی

نویسنده مسئول: قدیر، محسن؛ کیخسروی، مهدی؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی‌ترین و مهم‌ترین جنایات بین‌المللی دانسته می‌شوند. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی...

مبانی، قلمرو و آثار فقهی ـ حقوقی «حق سلامت» زندانیان دارای «بیماری سخت‌درمان»

نویسنده: حیدری، علی مراد؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می‌شوند که درمان برخی از آن‌ها دشوار و...

جرایم علیه صخره‌های مرجانی از منظر حقوقی و بزه‌دیده‌شناختی

نویسنده: صبوری‌پور، مهدی؛ نویسنده مسئول: احمدی، اصغر؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: امروزه گستره وسیعی از صخره‌های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار...

شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن

نویسنده مسئول: نژندی منش، هیبت الله؛ نویسنده: بذار، وحید؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: فناوری‌های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه‌های حقوق بین‌الملل ـ...

بازخوانی فلسفی ـ جامعه‌شناختی از سوژه انسانی در جرم‌شناسی با تاکید بر نظریه تلفیقی جرم‌شناسی پست‌مدرن

نویسنده: گلدوزیان، حسین؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: یکی از موضوعات اساسی در جرم‌شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت‌شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تاثیر می‌گذارد، شناخت...

«عقلانیت جنایی»؛ محدودیت‌ها و چالش‌ها (با تاکید بر جرائم خشونت‌بار)

نویسنده: الله وردی، فرهاد؛ نویسنده مسئول: مهرابی، علی؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1398 چکیده: نظریه انتخاب عقلانی در زمینۀ علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر...

قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر

نویسنده: طغرانگار، حسن؛ آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1397 چکیده: حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه‌ای از «اعمال» جرم‌انگاری شده است. پرسش تقرییامغفول این است که...