ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: موسی زاده، ابراهیم؛

آموزه های حقوق کیفری تابستان 1388

چکیده:

قانون اساسی به عنوان رم بوتر و هنجار مرجم از نظر سلسله‌مراتب در صدر همة قوائین و مقررات قرار لذا تضمین برتری بر تمامی آنهاء آمری لازم و ضروری است. از این منظر قانون اساسی نه‌تنها در برابر تجاوژهای احتسالی قوة مقننه بلکه باید لا تعرضات سار قوا و ارکان حکومتی و غیر حکومتی نیز مصون نگه داشته شود. به همین منظور در اکثر کشورها مرجعی برای صیانت از قانون اساسی در برابر همة تهدیدها پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقابله با تجاوژهای احتمالی قوة مقننه (مجلس شورای اسلامی) بر عهدة نهادی خاص و مستقل (شورای نگهبان) قرار داده شده است. اسا یه زعم حفوقدانان کشور ما در برابر تجاوزاث و تهدیدهای سایر قواو نهادهای سیاسی» قائون اساسی دارای ابهام بوده و هر کدام از آنها مراجعی چون رهبری» رئیس جمهور و حتی تاسیس داد گاه قانون اساسی را پیشنهاه نموده‌اند که نوشتار حاضر بررسی و نقد این دید گاههل در صدد نماباندن ضمتت اجوایی واحد و متمر کر اما در عین حال مغفول و فراموش شده می‌باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code