دسته: اسفند 1344 – شماره 17

مصوبات شورا و سنا

(‎4 صفحه – از 97 تا 100 ) خلاصه ماشینی: “مصوبات شورا و سنا مصوباتی که با عنوان«قانون»،«آئین‌نامه»ء امثال آنها مشخص‌ میشود و بنا بمقتضای طبعش،گاه بمرحله اجرا در میاید و زمانی در بوته‌...

آئینه حوادث: بی مکانها – وصله فقر بر جامعه فاخر اجتماع – آخرین اختراع – داستان دنباله دار: الکل – قمار

نویسنده : پیدا؛ (‎4 صفحه – از 93 تا 96 ) خلاصه ماشینی: “حرکت آهسته خون تند میشود صورتهای رنگ پریده تغییر میکند برقی که در چشم ته‌نشین‌ شده بزور بیرون میجهد،بندهای زندگی سست...

عدالت نزد سومریان (کهن ترین رویه قضائی داستان زن خاموش – اهمیت نفقه زن در دوره سومریان)

نویسنده : samuel – noah – kramer؛ مترجم : رسایی، داود؛ (‎3 صفحه – از 90 تا 92 ) خلاصه ماشینی: “نوشته، Samuel-Noah-Kramer ترجمه:دکتر داوود رسائی عدالت نزد سومریان‌ کهن‌ترین رویه قضائی‌ داستان«زن خاموش»...

مسئله نسل جوان

نویسنده : فرازمند، حبیب الله؛ (‎5 صفحه – از 78 تا 82 ) خلاصه ماشینی: “بحدی که میتوان گفت در مذاهب‌ مختلف،قوانین و مقرراتی که برای زندگی طبقه جوان وضع شده از لحاظ کیفیت‌...