دسته: بهار 1390 – شماره 53

حقوق بشر در بازبینی و بازاندیشی پوزیتیویسم جدید «تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر»

نویسنده : پولادی، کاوه؛ (‎62 صفحه – از 319 تا 380 ) چکیده:در این مقاله حقوق بشر در پرتو اندیشه های فوکو مورد بازبینی و بازاندیشی قرار میگیرد. نقطه آغازین پژوهش ، بررسی زمینه...

تعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی

نویسنده : تقدیر، محمدکاظم؛ (‎29 صفحه – از 289 تا 317 ) چکیده:معاهده منشور انرژی به عنوان اولین معاهده چندجانبه جهانی که تخصصا به منظور تضمین امنیت تامین انرژی و گسترش سرمایه گذاری در...