ترجمه: کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟

مترجم : جوانبخت، امیر حسین ؛ نویسنده : میریام . اف . میکولون ؛

(‎36 صفحه – از 181 تا 216 )


چکیده:
کنوانسیون شورای اروپا چهارچوب معاهده محوری را فراهم می‌کند که سه تعهد ضروری را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند:…بنابراین،به معنای واقعی‌ کلمه،هم‌کاری بین المللی به اعضاء خاص و/یا آن دسته از امضاکنندگان معاهده‌ محدود است که قانون جرم‌های سایبر داخلی را به صورت ایجابی تصویب‌ کرده‌اند…کاربرد سنتی و روش بازرسی و توقیف در قلمرو اعضاء همراه با دیگر گزینه‌های شکلی از جمله شنود بی‌درنگ داده محتوا مقرر شده است…. بند دوم به مقام‌های تحقیق اجازهء گسترش بازرسی یا دست‌رسی مشابه دیگر سیستم رایانه‌ای را می‌دهد،مشروط بر آنکه قرئنی برای اعتقاد به ذخیرهء اطلاعات‌ مورد نیاز در آن سیستم داشته باشند….مادهء 15 از بخش دوم کنوانسیون شورای‌ اروپا با عنوان«شرایط و تضمین‌ها»مسؤولیت تصویب قواعد شکلی دادرسی‌ عادلانه را بر عهدهء دولت‌های عضو قرار می‌دهد؛آن‌گونه که در قوانین داخلی‌ خود مقرر کرده‌اند…که باید حمایت کافی از حق‌ها و آزادی‌های بشری از جمله حق‌های برآمده از تعهدات ناشی از کنوانسیون شورای اروپا(1950)برای‌ حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل مصوب 1966 و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشری قابل‌ اعمال به عمل آورند و اصل تناسب را بگنجانند….

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code