ماهیت و اوصاف قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

نویسنده : محمدی، سام؛ محسن زاده، احمد علی؛ محسن زاده، علی؛

(‎19 صفحه – از 231 تا 249 )


چکیده:
در حال حاضر قراردادهای فرانچایز یکی از مهم ترین قراردادها در زمینه انتقال اموال فکری قلمداد میگردند. علیرغم اهمیت این قراردادها، جدیدبودن و در واقع فقدان سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران ، موجب حدوث ابهاماتی در خصوص ماهیت و اوصاف این قرارداد شده است . نظر به رواج روزافزون قرارداد فرانچایز در گستره نظام های حقوقی داخلی و بین الملی و ضرورت تبیین ماهیت و چیستی این قرارداد در حقوق ایران ، مقاله حاضر تلاش میکند تا با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و مقایسه آن با رژیم حاکم بر این نوع قرارداد ضمن ارائه تصویر روشن از آن ، ماهیت و اوصاف خاص این نوع قرارداد را که مهم ترین موضوع آن علائم تجاری است ، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code