جایگاه بیمار در تصمیم‌گیری‌های پزشکی

نویسنده : پورابهری لنگرودی، صحرا؛ اسدی نژاد، سید محمد؛

(‎26 صفحه – از 11 تا 36 )


چکیده:

بسیاری از بیماران در روند اقدامات پزشکی مداخله نمیکنند؛ دلیل این رفتار ذهنیت اشتباهی است که مردم از تابعیت صرف بیمار از پزشک دارند؛ با علم به حق انتخاب ترجیح میدهند از نظر پزشک به عنوان یک عالم مطلق تبعیت نمایند و تعداد بسیار زیادی از بیماران هم از حق تصمیمگیری خود بیاطلاع هستند. از نگاه این تحقیق در مرحله تشخیص بیماری، تصمیم درخصوص انجام مقدمات اعم از آزمایشات و معاینات مختلف را باید حق بیمار دانست و در مرحله درمان هم حاکمیت اراده بیمار به عنوان یکی از طرفین رابطه قراردادی لازم بهنظر میرسد. بیمار برمبنای کرامت انسانی که ذاتی اوست دارای حقوقی غیرقابل سلب میباشد که حق تعیین سرنوشت از جمله این حقوق است و از آنجا که به عنوان یک انسان مسلط بر نفس خویش است دخالت پزشک برای درمان نیاز به اذن او دارد و اذن بیمار همان اعلام رضایت یا اخذ نظر او در تصمیمگیریهای پزشکی میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code