پیوند عضو از جنین

نویسنده : شاکری، ابوالحسن؛ کرمی گلباغی، داود؛

(‎20 صفحه – از 137 تا 156 )


چکیده:
استفاده از اعضای جنین در پیونددرمانی به دو گونه امکان دارد. نخست استفاده از پیکره جنین است . جنین را می توان به دو دوره جنین سقط شده و جنین داخل رحم زن تقسیم کرد. اگر حفظ حیات انسانی ، متوقف بر استفاده از جسد جنین سقط شده باشد، انجام آن را مجاز می نماید. در مورد جنینی که داخل رحم زن قرار دارد بین اعضای حیاتی و غیرحیاتی وی باید قائل به تفکیک بود. اعضایی که حیات جنین متوقف بر عملکرد آن ها می باشد، استفاده ی از آن ها در پیونددرمانی ممنوع است . اعضای غیرحیاتی را نیز می توان به اعضای غیرحیاتی غیرتجدید شونده و تجدیدشونده تقسیم بندی نمود. اعضای غیرحیاتی غیرتجدید شونده را نمی توان در عمل پیوند مورد استفاده قرار داد، اما اعضای غیرحیاتی تجدید شونده در صورت ضرورت عقلائی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دوم متعلقات همراه جنین از جمله سلول های بنیادی جنینی و خون بند ناف برای پیونددرمانی است که با توجه به وجود مصلحت عقلائی و عدم مفسده ی تعرض به جنین ، جایز می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code