دعوای گروه: پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی

نویسنده : کاشانی، جواد؛

(‎26 صفحه – از 121 تا 146 )

چکیده:

هر سیستم حقوقی برای اطمینان از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی، باید قواعد تضمین کننده متناسب ، متنوع و چابکی را پیش بینی کند، عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده میتواند نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد. برقراری حمایت های کیفری، مدنی و اداری از گروه کثیری از اشخاصی که حقوقشان در حوزه محیط زیست ، معاملات کالا و خدمات در فضای فیزیکی و مجازی، به موجب شبه جرمها و حقوق رقابت توسط دیگران نقض میشود، نیازمند پیش بینی آیین دادرسی متناسب و پاسخگو برای تکمیل و برآوردن این حمایت ها میباشد. امروزه در برخی نظامهای حقوقی با تجویز اقامه دعوای گروه و وضع ایین دادرسی مناسب برای آن به هر یک از اعضای گروه یا یک انجمن حمایتی اجازه داده میشود که بتواند اصالتا و به نمایندگی از دیگر اعضای گروه به طرفیت ناقضان حقوق اعضای گروه اقامه دعوا نماید. این مقاله ضمن معرفی این تاسیس حقوقی و بیان مزایا و معایب آن ، به امکان بکارگیری آن در نظام حقوقی ایران یا ضرورت قانونگذاری صریح در این زمینه پرداخته است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code