امکان ثبت رژیم های دوز دارویی به عنوان اختراع در اروپا

نویسنده : زاهدی، مهدی؛ عرفان منش، محمد حسین؛

(‎26 صفحه – از 125 تا 150 )

چکیده:

ابداع رژیم های دوز همانند سایر اختراعـات مـی بایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـه عنـوان اختراع را کسب کنند. در میان این شرایط ، دو چالش اساسی پیش روی قابلیت ثبـت رژیـم هـای دوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـا جزو روش های معالجه بیماری ها قلمداد می شوند که صریحا از محدوده ی اختراعات قابل ثبـت استثنا شده اند؟ دومین سوال اساسی ، این است که با توجه به اینکه مواد و ترکیبات استفاده شـده در این اختراعات شناخته شده هستند، آیا تغییر در شـیوه ی اسـتعمال دارو بـرای اعطـای وصـف جدید بودن به اختراع کافی می باشد؟ پاسخ به ایـن دو سـوال ، چـالش برانگیـز بـوده و موضـوع آرای متعددی در مراجع و محاکم اروپایی ثبت اختراع بوده است . این مقاله به بررسی واکـنش اداره اروپـایی ثبـت اختـراع نسـبت بـه تحـولات اخیـر در صـنعت داروسـازی در مـورد ابـداع رژیم های دوز می پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code