راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری

نویسنده: بهره مند، حمید؛ کوره پز، حسین محمد؛ سلیمی، احسان؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 139

چکیده:

پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگیهای خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری وضعی می باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواری شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنی پیشگیری از جرم می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود.در این مقاله تلاش شده است تدابیر وضعی مختلف ــبا تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک ــدر فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصتهای مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرمارائه شود.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بوده است و نتایج آن در قالب راهکارهای لازم جهت پیشگیری وضعی از جرایم سایبر بوده است.خلاصه ماشینی:

“از این رو، آنچه اخیرا ذهن سیاست‌گذاران را به خود مشغول داشته است، این است که «سودمندترین تدبیر» در قبال جرایم سایبری چیست؟ رهیافت غیر کیفری با تکیه بر عامل‌های وضعی ـ فنی بزهکاری ـ یعنی وضعیت‌های پیش‌جنایی‌ـ در صدد است تا از گذر انحراف در فرایند گذار اندیشه به عمل، زمینۀ تحقق فرصت‌های ارتکاب جرم را خنثی سازد و از آماج آسیب‌پذیر محافظت نماید (نجفی ابرندآبادی، 1388: 717). بحث از آموزش تا آنجا که در راستای تقویت آماج جرم ‍ـ بزه‌دیدگان احتمالی‌ـ می‌باشد، ذیل پیشگیری وضعی می‌گنجد؛ زیرا امر آموزش و اقدامات آگاهی‌ساز می‌تواند ضمن تقویت آماج جرم، در مسلح‌سازی و هوشیاری بزه‌دیدگان احتمالی، نقش کلیدی ایفا نماید؛ برای نمونه، کلارک مثالی را که ذیل راهکار استفاده از مدیریت مکان مطرح می‌کند، به صراحت به کاربست آموزش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان مؤسسه اشاره می‌کند یا در راهکار نصب تابلوهای هشداردهنده، علاوه بر سلب توجیه‌ها، به دنبال آنیم که با تکیه بر تدابیر آگاهی‌ساز، از ورود بزه‌دیدگان به موقعیت‌های پرخطر پیشگیری کنیم. لذا با آگاه‌سازی و هشدارهای لازم نسبت به جرم بودن عمل و میزان مجازات اعمال ارتکابی می‌توان تا حد زیادی از ارتکاب جرایم دنیای سایبر، پیشگیری نمود؛ برای نمونه، هر یک از این شبکه‌ها می‌توانند در وبگاه‌های خود بر اساس نوع خدماتی که ارائه می‌دهند، مخاطبان خود را با خطرها و آسیب‌هایی که ممکن است متوجه آن‌ها باشد، آشنا کنند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code