برچسب: حقوق

هرمنوتیک حقوقی

مترجم : جندقی، بهروز؛ (‎10 صفحه – از 211 تا 220 ) چکیده:هرمنوتیک‌ حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک...

بازنگری قضایی در هند: اصول و اقدام های اداری

نویسنده : اوشاآنتارودی؛ مترجم : سیف اللهی آذرنمین، آرمان؛ (‎10 صفحه – از 71 تا 80 ) خلاصه ماشینی: “بازنگری قضایی در هند:اصول و اقدام‌های اداری‌1اوشا آنتارودی‌2(برگردان:آرمان سیف اللهی آذرنمین‌3)مقدمه در هند از اواسط...

نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)

نویسنده : هداوند، مهدی؛ (‎50 صفحه – از 7 تا 56 ) خلاصه ماشینی: “در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره‌ « 89/665/EEC of 21...

نسبت دموکراسی و احترام به قانون: پژوهش در مبانی فلسفی احترام به قانون

نویسنده : نیاورانی، صابر؛ (‎12 صفحه – از 259 تا 270 ) چکیده:پیوند میان انسان و قانون از برجسته‌ترین شاخص‌های تاریخ زندگی بشر در اجتماع است.پرسش‌ اینجاست که چرا در برخی جوامع با آنکه...