دسته: رهیافت پیشگیری

تحلیل جرم‌شناختی تخریب جنگل و تصرف منابع‌ طبیعی با رویکرد پیشگیرانه (مورد مطالعه:‌ استان کهگیلویه‌ و بویراحمد)

نویسنده مسئول : محمودی جانکی، فیروز ؛ نویسنده : عسکری‌ کمهری، رحیم‌ ؛ (‎30 صفحه – از 43 تا 72 ) چکیده:زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله...

مطالعه نظری – عملی ماده 5 آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

نویسنده مسئول : نجفی ابرندابادی، علی حسین ؛ نویسنده : اشتری ماهینی، مصطفی ؛ (‎30 صفحه – از 13 تا 42 ) چکیده:زمینه و هدف: آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر...

مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی

نویسنده : ذبیح‌اله‌نژاد، وحید ؛ غلام‌نیاروشن، حمیدرضا ؛ (‎28 صفحه – از 63 تا 90 ) چکیده:زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی‌سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی...