دسته: حقوق پزشکی

بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی ثبت اختراع سلول‌های بنیادی انسانی با تاکید بر رویه‌های قضایی اروپا و ایالات متحده

نویسنده : غلامی باغ طاوسی، سحر؛ نویسنده مسئول : پروین، محمد رضا؛ (‎32 صفحه – از 201 تا 232 ) چکیده:سلول‌های بنیادی انسانی یکی از منابع مهم پزشکی جهت درمان بیماری‌های مختلف و از...

تحلیل راه‌کارهای توسعه منابع اهدای عضو با رویکرد کارت اهدای عضو

نویسنده : فهرستی، زهرا؛ یاقوتی، ابراهیم؛ نویسنده مسئول : صادقی، الهه؛ (‎24 صفحه – از 175 تا 198 ) چکیده:امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست،...

بررسی حقوقی اخذ عوارض نوسازی و پسماند از نهادهای خدماتی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نویسنده : عباسی، محمود؛ نویسنده مسئول : نیکجو، مهدی؛ (‎19 صفحه – از 153 تا 171 ) چکیده:یکی از منابع مهم مالی شهرداری‌ها برای انجام امورات محوله، عوارض است. دو نوع از عوارضی که...

تعدیل قضایی جرم بیماران دوقطبی با رویکرد عدالت اجتماعی در حقوق جزای ایران

نویسنده : کازرون شیری، امیرمحمد؛ نویسنده مسئول : یاقوتی، ابراهیم؛ (‎28 صفحه – از 123 تا 150 ) چکیده:ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می‌دارد که جنون در حین ارتکاب به...

جبران خسارت معنوی ناشی از معالجات پزشکی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده : صالحی، حمیدرضا؛ رضوی، سید محمد؛ کاووسی، یونس؛ نویسنده مسئول : رفیعی، رسول؛ (‎42 صفحه – از 79 تا 120 ) چکیده:اشتباهات پزشکی، شامل اشتباه در تشخیص، اشتباه درتجویز، اشتباه در جراحی و...

مبانی مسوولیت کیفری پزشک در جرائم غیر عمدی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده : مهدوی ثابت، محمدعلی؛ آشوری، محمد؛ مهرا، نسرین؛ نویسنده مسئول : مظلومی، سجاد؛ (‎19 صفحه – از 35 تا 53 ) چکیده:پزشکان در تمام دنیا وظیفه مراقبت، بهبود و مداوای بیماران را بر...