دسته: اردیبهشت 1348 – شماره 24

انسان مسئول

نویسنده : پورطباطبائی، هاشم؛ (‎2 صفحه – از 72 تا 73 ) خلاصه ماشینی: “چه علاوه بر آنکه‌ فرض مسئولیت(حتی اگر بتوان افراد را منطقا مسئول کلیه اعمال خود دانست)1در مورد کودکان که زائیده...

بحثی از کلیات و مبانی حقوق اسلام : ضرورت آزادی فکر در حقوق اسلام؛ ابن خلدون و نظریه اجتهاد

نویسنده : علی نژادی، اسماعیل؛ (‎5 صفحه – از 41 تا 45 ) خلاصه ماشینی: “ولی مگر ناپاکی و خیانت‌ یا پشت هم اندازی و نیرنگ بازی،از هرکسی‌ ساخته است؟ وقتی بچه‌ها بخواب میرفتند...