حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی

نویسنده : خوشیاری حاجی بابا، رزاق؛ مجدی، علی؛

(‎22 صفحه – از 171 تا 192 )


چکیده:
بقای نسل انسان و سلامتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران است . حیوانات از مهم ترین زیست بوم هاییاند که حقوق آنها بیش از هر موجود دیگری توجه مدافعان زیست محیطی را به خود جلب کرده است . تدارک آب و خوراک مناسب ، شرایط زیستی و روانی صحیح و لزوم دسترسی به بهداشت و درمان از جمله مهم ترین حقوق حیوانات به شمار می رود. در حقوق داخلی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ی همگانی می داند و از سوی دیگر نه تنها باب ششم قانون مدنی مصوب ١٣٠٤، به شکار اختصاص یافته , بلکه مقررات حقوق کیفری نیز حفاظت از گونه های جانوری را در مواد ٦٧٩ و ٦٨٠ قانون مجازات اسلامی به طور خاص مورد توجه قرار داده است . آن سوتر در عرصه ی حقوق بین الملل از حدود نیم قرن قبل ، اسناد بین المللی متعددی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات منعقد شده است . این نوشتار می کوشد موضع نظام حقوقی ایران در حمایت از حیوانات را با تکیه بر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق محیط زیست بررسی و برای رفع موانع راهکارهایی را مطرح نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code