بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد


نویسنده : سالار زایی، امیر حمزه؛

(‎26 صفحه – از 15 تا 40 )

چکیده:
این مقاله به روش توصیفی و تحلیـل اسـناد(روایات ، بـه ویـژه روایـت عنـوان مقالـه ،آرای فقهاء) به بررسی تفصیلی دلالی و درایی روایت مشـهور نبـوی ;درء الحـدودمـی پـردازد و آثار و نتایج بسیار مهمی که در راستای سیاست کیفری اسلام مطرح است را از بـاب رویـه ی اولیه و ثانویه بیان می کند. بدون شک ، شناخت مطلوب ازمبـادی تصـوری و تصـدیقی یـک عنوان ، تـاثیر زیـادی در فهـم ماهیـت و لـوازم قریـب آن خواهـد داشـت . بـه عبـارت دیگـر، تصدیقات و قضایا که عبارت از داوری ذهن پیرامون موضوعات و محمـولات ونسـبت آنهـا می باشد، بعد ازحدود وتعاریف روشن می شود.این حدیث شریف از حیـث سـند ، مرسـل و از حیث متن به شکل امری رسیده است . و چون مستظهر به شهرت عملی است و همـین طـور با پشتوانه ی اتقان مفادحدیث به سیاست کیفری اسلام ، ضعف ارسال آن قابل جبران است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code