سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی

نویسنده : شمسایی، محمد؛

(‎28 صفحه – از 41 تا 68 )

چکیده:

روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است . این گونه روابط درقالب موافقتنامه های دوطرفه یا در قالب همکاریهای چندجانبه در سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای میگذارند سازمان جهانی تجارت ، مجموعه ای از قواعد و مقررات ورویه ها را پدیدآورده که در نظام حقوق بین – الملل تاثیر داشته و از آن تاثیر پذیرفته است . این سازمان نهادی است که در دل حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط با نظم حقوقی بین المللی است . سازمان در نظم حقوقی خود بسیاری از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله اصل برابری تام دولت ها، اصل حسن نیت ، اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات را رعایت مینماید. قواعدی که در دل سازمان ایجاد شده اند بامعاهدات و قواعد قبل و بعد از تاسیس سازمان ارتباط دارند. همچنین رویه هیئت های حل و فصل اختلافات در سیستم حل و فصل اختلافات در این سازمان به کارگرفته میشود از جمله اینکه هیئت های حل اختلاف و رکن استیناف در تفسیر موافقتنامه ها به اصول تفسیر در حقوق بین الملل عمومی رجوع میکنند. آنها در حل اختلافات ، قانون حاکم را تنها محدود به موافقتنامه های تحت شمول سازمان نمیسازند و قواعد حقوق بین الملل را نیز اعمال مینمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code