فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل، نیمسال اول 84-83

(‎4 صفحه – از 189 تا 192 )

خلاصه ماشینی: “عنوان:احراز قانون حاکم برقرار دادهای بهره برداری و توسعه نفت و گاز با تأکید بر قرار دادهای نفتی ایران دانشجو:مسعود قیاسی فرامرز استاد راهنما:دکتر محمد شمسائی استاد مشاور:دکتر سید مصطفی زین الدین تاریخ دفاع:83/6/31 2. عنوان:حاکمیت دولتها و پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در حقوق بین الملل دانشجو:سعید برنای استاد راهنما:دکتر مهدی زاهدی استاد مشاور:دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی تاریخ دفاع:83/11/18 4. عنوان:وضعیت کار کودکان و نوجوانان در حقوق بین الملل و مقایسۀ آن در حقوق ایران دانشجو:عقیق قاجار رحیمی استاد راهنما:دکتر سید محمد هاشمی استاد مشاور:دکتر آذر بانو جعفری تاریخ دفاع:83/12/12 6. عنوان:حقوق بشر در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد دانشجو:عباس احمدی استاد راهنما:دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی استاد مشاور:دکتر سید قاسم زمانی تاریخ دفاع:83/12/20 7. عنوان:بررسی مقایسه‌ای قرار دادهای بای بک kcaB yuB( و فاینانس )ecnaniF( در زمینۀ بهره برداری از منابع نفت و گاز دانشجو:مهتاب خلیل‌زاده استاد راهنما:دکتر محمد شمسائی استاد مشاور:دکتر مهریار داشاب تاریخ دفاع:83/12/21”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code