بررسی جرم زمین خواری از طریق تصرف و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی

نویسنده : نصیری، مراد؛ ‏

(9 صفحه – از 101 تا 109)

چکیده:

پدیدة زمین خواری از طریق تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه ای که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابد. قوانین و مقررات مصوب موجود به لحاظ پراکندگی و نداشتن قدرت باز دارنده و ضمانت اجرایی قوی و نداشتن تعریف مشخص و عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری کارساز نبوده است. به گونه ای که اصطلاح زمین خواری بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. به نظر می رسد که موقع آن رسیده است تا با توجه به خطرات وخیم سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و محیط زیستی این دسته از اعمال مجرمانه تحت عنوان «زمین خواری » به صورت علمی و جدی تبیین شود. در این تحقیق، زمین خواری با توسل به تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code