ماده 1220 قانون مدنی

ماده 1220:در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده ي قبل به عهدهي اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی مین مایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code