ماده 1218 قانون مدنی

ماده 1218:براي اشخاص ذیل نصب قیم میشود: 1- براي صغاري که ولی خاص ندارند؛2- براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛3- براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code