ماده 1198 قانون مدنی

ماده 1198:کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد .براي تشخیص تمکن باید کلیهي تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code