ماده 1032 قانون مدنی

ماده 1032:قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها. در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهي نسلها در آن طبقه معین میگردد .مثلاً در طبقهي اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجهي اول و نسبت با اولاد اولاد در درجهي دوم خواهد بود و هکذا در طبقهي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجهي اول از طبقهي دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجهي دوم از طبقهي دوم خواهد بود و در طبقهي سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجهي اول از طبقهي سوم و درجهي اولاد آنها در درجهي دوم از آن طبقه است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code