ماده 1028 قانون مدنی

ماده 1028:امینی که براي اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقهي زوجهي دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقهي او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید .در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهدهي محکمه است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code