ماده 982 قانون مدنی

ماده 982:اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهي حقوقی که براي ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند: 1- ریاست جمهوري و معاونین او2- عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه3- وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري4- عضویت در مجلس شوراي اسلامی5- عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی7- قضاوت8- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی9- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code