ماده 869 قانون مدنی

ماده 869:حقوق و دیونی که به ترکهي میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛2- دیون و واجبات مالی متوفی؛3- وصایاي میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازهي آن ها.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code