ماده 746 قانون مدنی

ماده 746:در موارد ذیل کفیل بري میشود: 1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛3- در صورتی که ذمهي مکفول به نحوي از انحا از حقی که مکفولله بر او دارد بري شود؛4- در صورتی که مکفولله کفیل را بري نماید؛5- در صورتی که حق مکفولله به نحوي از انحا به دیگري منتقل شود؛6- در صورت فوت مکفول.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code