ماده 362 قانون مدنی

ماده 362:آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛2- عقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار میدهد؛3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛4- عقد بیع مشتري را به ا ثمن ملزم میکند. فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code