ماده 358 قانون مدنی

ماده 358:نظر به دو مادهي فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتري میشود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتري نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود .در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنن.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code