ماده64 قانون مدنی

ماده64:مالی را که منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق
موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code