ماده 18 قانون مدنی

ماده 18:حق انتفاع از اشیاي غیرمنقول، مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حقالعبور وحقالمجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضاي خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم – در اموال منقوله.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code