برچسب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری

نویسنده : کولیوند، مهدی رضا؛ عدالت جو، تهمینه؛ (‎29 صفحه – از 239 تا 267 ) چکیده:در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و...

مفهوم آزادی در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی

نویسنده : خلیلی، محسن؛ (‎38 صفحه – از 13 تا 50 ) چکیده:با پیروزی انقلاب اسلامی ایران،نیاز نظام نوپا به یک قانون اساسی،پدید آمد.مسئولیت تدوین‌ متن قانون اساسی را مجلسی به نام‌”خبرگان بررسی نهایی...

ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ: ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮم از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

نویسنده : دبیرنیا، علیرضا؛ بیدار، زهرا؛ ‏(12 صفحه – از 7 تا 18) چکیده: شکل جدید رابطة‌ حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارندة حق‌ها و آزادی‌ها در کانون...

اصل 177 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، درموارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏به‏ رئیس‏...

اصل 176 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.‎‎‎‎‎‎1...

اصل 175 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ وعزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏...

اصل 174 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏“سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رئیس‏ قوه‏...