دسته: اسفند 1345 – شماره 19

سیرت نیکو

نویسنده : مهدوی دامغانی، احمد؛ (‎2 صفحه – از 68 تا 69 ) خلاصه ماشینی: “این بود سابقه و تاریخچه قضاوت در اقوام و ملل قدیم بی‌آنکه مجموعه مدون قانونی‌ مورد حاجت باشد اما...