دسته: تابستان و پاییز 1374 – شماره 13 و 14

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : موسوی بجنوردی، سید محمد ؛ (‎8 صفحه – از 31 تا 38 ) خلاصه ماشینی: “1 برخی از فقهاء از جمله:«ابن زهره»2،«صهرشتی»3،«محقق حلی»4، «أبو زکریا هذلی»5(وفات 690 ه)6،«علامه حلی»7،«مقدس اردبیلی»8و «صاحب جواهر»9معتقدند...