دسته: حقوقی دادگستری

ترجمه: کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟

مترجم : جوانبخت، امیر حسین ؛ نویسنده : میریام . اف . میکولون ؛ (‎36 صفحه – از 181 تا 216 ) چکیده:کنوانسیون شورای اروپا چهارچوب معاهده محوری را فراهم می‌کند که سه تعهد...

مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

نویسنده : جلالی فراهانی، امیر حسین ؛ (‎40 صفحه – از 61 تا 100 ) چکیده:بازشناسی بستر مشترکی به نام اطلاعات میان دو حوزهء موازین حقوق بشری‌ (در نوشته حاضر آزادی ایمان،آزادی اطلاعات و...

مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

نویسنده : زر کلام، ستار ؛ (‎22 صفحه – از 27 تا 48 ) چکیده:قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم‌افزار عبارت‌اند از:قرارداد انتقال‌ امتیاز بهره‌برداری،قرارداد سفارش نرم‌افزار(یا قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه)، و قرارداد...

شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا

نویسنده : آناماریاگرامارتیز ؛ مترجم : زرگوش، مشتاق ؛ شفیعی سردشت، جعفر ؛ (‎18 صفحه – از 173 تا 190 ) چکیده:از هنگام لازم‌الاجرا شدن معاهدهء ماستریخت،اتباع دولت‌های اروپایی‌ دوگونه شهروندی دارند:شهروندی دولت متبوع...

حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران

نویسنده : کوشکی، غلامحسین ؛ (‎18 صفحه – از 135 تا 152 ) چکیده:در قانون«آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»،قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی درمکان خصوصی...