دسته: حقوقی دادگستری

سوءاستفادۀ شرکت مادر از شرکت‌های تابعه در حقوق ایران؛ مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها

نویسنده مسئول : غلامی، جهانبخش ؛ نویسنده : باقرپور، سلمان ؛ (‎23 صفحه – از 285 تا 307 ) چکیده:شرکت‌ مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه‌گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و...

تاثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی

نویسنده : آرین، محمد ؛ (‎26 صفحه – از 1 تا 26 ) چکیده:تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد...

اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

نویسنده مسئول : صفیان، سعید ؛ نویسنده : مقدادی، محمدمهدی ؛ (‎27 صفحه – از 207 تا 233 ) چکیده:دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است....