دسته: حقوقی دادگستری

حق متهمان مبنی برداشتن وکیل در فرایند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی

نویسنده : نیازپور، امیرحسین ؛ (‎26 صفحه – از 93 تا 118 ) چکیده:حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه‌های بنیادین‌ حقوق شهروندی به شمار می‌رود.بهره‌مندی متهمان از داشتن...

حق های اقتصادی – اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز

نویسنده : همتی، مجتبی ؛ (‎28 صفحه – از 65 تا 92 ) چکیده:نظریهء عدالت جان رولز پرنفوذترین نظریهء سدهء بیستم است.وی با ترسیم‌ موقعیت اولیه،بی‌طرفی افراد را برای رسیدن به توافق منصفانه تضمین...

مقاله: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

نویسنده : فلاح زاده، علی محمد ؛ (‎18 صفحه – از 47 تا 64 ) چکیده:گفتمان‌های شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی دارند، سرچشمهء هریک متفاوت است.شهروندی لزوما سیستمی هنجاری‌ انگاشته نمی‌شود.زیرا،پیوندهای وثیقی...

تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛ (‎48 صفحه – از 137 تا 184 ) چکیده:در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر را بازتاب می‌دهند،سندهای مهمی به چشم می‌خورند که...