نحوه گزینش قضات و تاثیر آن بر استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛ علی اصغرزاده، فاطمه ؛

(‎20 صفحه – از 181 تا 200 )


چکیده:
استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است شرط اساسی حصول به استقلال قضایی استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی با رعایت اصل تفکیک قوا است و قضات باید در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون عدالت و انصاف به صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه خویش ترس و هراسی از انتصاب تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. با مطالعه موضوع در نظام حقوقی ایران در مییابیم شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل و نحوه انتصاب قضات معین، کرده از یک سو حقانیت دموکراتیک قضات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده واستقلال قضایی را خدشه دار نموده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به دنبال بیان نقایص موجود در نحوه گزینش قضات می باشد، که باعث خدشه دار شدن استقلال قضایی گردیده است از جمله فقدان استقلال مالی قوه قضاییه، بی توجهی به وضعیت اجتماعی مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، بیان نشدن موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع به تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی، همچنین به منظور هموار کردن مسیر تحقق استقلال قضایی این مقاله به ارائه راهکارهای پیشنهادی همانند اعطای استقلال مالی به قوه قضائیه، برگزیدن رویکردهای عملی در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی می پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code