حقوق مالی و غیرمالی کودکان متولد از روش رحم جایگزین

نویسنده : طباطبایی، محمدصادق؛ جلیلی، مهدی؛

(‎28 صفحه – از 37 تا 64 )


چکیده:
در سایه پیشرفت های چشم گیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور رو به افزایش است . یکی از این روش های نوین ، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص میباشد. در این روش مادر جانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردار میشود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل کودک به صاحبان اسپرم و تخمک است . کودکی که با این روش پا به عرصه ی هستی میگذارد مانند هر کودک دیگر دارای حقوقی میباشد. این حقوق اعم از حقوق مالی مانند نفقه و ارث و حقوق غیرمالی مانند نسب و حضانت است . بررسی و تبیین دقیق حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین که شمار آن ها رو به افزایش است باعث میشود تا قانون گذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت جامعه و نیازهای این گروه از نوزادان ، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد میشوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرآیند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری مینماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code