پیوند اعضا در آیینه فقه و حقوق: چالش‌ها و ضرورت‌ها

نویسنده : رحمت، محمدرضا؛ مدرسی، سیده ذلفا؛

(‎22 صفحه – از 55 تا 76 )


چکیده:

در کشور ما به علت ضرورت ابتنای کلیهی قوانین بر مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت، نیازمند بررسی فقهی جایگاه پیوند اعضا میباشیم. همچنین آیاتی از قبیل آیه32 سوره مائده، لزوم تلاش برای نجات زندگی انسانهای در معرض خطر را بیشازپیش نشان میدهد. در مقابل، به دلیل آنکه اقدام به انجام این مهم میتواند با منافع و حقوق اهداء کننده و خانواده وی نیز در تعارض باشد، لزوم وجود قانونی مدون و کارآمد ضروری به نظر میرسد. در این میان، بررسی راهکارهای حقوقی حمایت از پیوند اعضا و توجیه مبانی فقهی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code