نقص علم در مسؤولیت مدنی ناشی از تولید کالا

نویسنده : کاظمی حاجی‌آبادی، محسن؛ خویینی، غفور؛ روشن، محمد؛ روزبهانی، شجاع؛

(‎24 صفحه – از 57 تا 80 )


چکیده:
مصرف کالا در برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه است . این خسارت ممکن است ناشی از نقص علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیر تولیدکننده نباشد، به عنوان دلیل رافع مسوولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده است . حقوق موضوعه ایران متعرض این بحث نشده است ؛ اما با بررسی اصول و قواعد حقوقی و شرایط لازم در ایجاد مسوولیت مدنی می توان نقص علم بشری را رافع مسوولیت مدنی دانست . این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی تاریخی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code