دکترین سوء استفاده از حق در مالکیت ادبی و هنری

نویسنده : معینی، حامد؛ قاسمی‌پور، سعیده؛

(‎22 صفحه – از 187 تا 208 )


چکیده:
دکترین سوء استفاده از حق در حقوق مالکیت ادبی و هنری بر قاعده عدل و انصاف و دکترین دست های آلوده بنا شده است . دست های آلوده ، دارنده حق را از دریافت خسارت غیر منصفانه به دلیل عملکرد نادرست و مبتنی بر سوء نیت منع میکند. به عنوان مثال میتوان دارنده حقی را که در حوزه مالکیت ادبی و هنری به اقدامات شبه ضدرقابتی دست میزند را به وسیله اعمال این دکترین ، از تعدی از اختیاراتش که فراتر از قلمرو حق قانونی اعطا شده به اوست منع کنیم . سوء استفاده از حق در حوزه مالکیت ادبی و هنری برخلاف حوزه حق اختراع از عمر چندان طولانی برخوردار نیست و از اوایل قرن بیستم در دادگاه ها مطرح شده است . نکته قابل توجه این است که سوء استفاده از حق ، از استثنائات حق انحصاری اعطایی به دارنده حق در حوزه حقوق مالکیت ادبی هنری بوده و به عنوان دفاع موثر، در دعاوی دارنده حق علیه ناقض محسوب میشود. اهمیت توجه به این نظریه از آنجا ناشی میشود که با اعمال محدودیت هایی برای دارنده حق با استناد به بند ٢ ماده ٨ موافقت نامه تریپس به رشد هرچه بیشتر دانش و انتقال بین المللی آثار ادبی و هنری کمک شایانی خواهیم کرد. همچنین در حوزه حقوق اسلامی که منشا و منبع اصلی حقوق در ایران است نیز مدت ها پیش از حقوق غرب ، قاعده جامع و فراگیر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » مطرح شده و به جرات میتوان سوء استفاده از حق را به عنوان یکی از کارکرد اصلی این قاعده در نظر گرفت . در این مقاله سعی بر آن است که ضمن شناسایی مبنا و کارکرد دکترین سوء استفاده از حق در مالکیت ادبی و هنری، جایگاه آن در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران تحلیل شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code