خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن

نویسنده : عباسی، محمود؛ احمدی، احمد؛ اله ‌بداشتی، ندا؛

(‎28 صفحه – از 29 تا 56 )


چکیده:
خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است . درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می کند، ولی درخصوص پزشک به رغم تعیین تکلیف ، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه می گردد و با توجه به قبول اختیاری مسوولیت ، متعهد می گردد که در حفظ جان بیماران نهایت تلاش خود را ب کار گیرد و همین قبول تعهد، وی را در مقایسه با دیگر افراد جامعه در شرایط متفاوتی قرار می دهد. در نتیجه تحمیل مسوولیت متفاوت بر وی دور از انتظار نیست . رکن مادیبزه خودداری از کمک به مصدومین را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی ، تشکیل می دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست ؛ از این رو، در قبال آن مسوولیت کیفری ندارد. مجازات ، به خاطر نفس امتناع است . این نوع امتناع می تواند عمدی باشد که در این صورت ، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن ، جرم غیرعمدی است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code