مطالعه تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی؛ رویکرد عرفی و فرهنگی


نویسنده : مشهدی، علی؛ محمدلو، سجاد؛

(‎22 صفحه – از 125 تا 146 )

چکیده:
حق حريم خصوصي از جمله حقوق و آزادي هايي است كه هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمايت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنيادين بشر است. اين حق در اسناد داخلي و بين المللي متعددي مورد شناسايي قرار گرفته است. در زمينه شناخت ابعاد اين حق بررسي دو مسئله از اهميت بسزايي برخوردار است. مسئله اول قلمرو مفهومي حريم خصوصي است. اين امر با توجه به ريشه دار بودن حريم خصوصي در فرهنگ جوامع، حالت هاي گوناگوني از جهت معنا به خود مي گيرد و مفهوم آن از مطلق بودن، گرايش به سوي نسبيت پيدا مي كند. مسئله دوم معيار حريم خصوصي است. در ادبيات حقوق بشري چند معيار براي درك هرچه بهتر حريم خصوصي قابل شناسايي است كه اين معيارها عبارتند از: «تفكيك»، «عرف»، «اراده اشخاص» و «دمكراسي». در اين مقاله كوشش شده است اين دو مسئله وابعاد آن واكاوي شود. فرض بنيادين اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه حريم خصوصي مفهومي نسبي است كه با توجه به فرهنگ و عرف جوامع مختلف تعريف مي شود و اين كه هر شخص و ملت و كشوري با توجه به هنجارهاي خود آن را تعريف كرده، به رسميت مي شناسد و بالطبع از آن حمايت مي كند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code