مسؤولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و نظام حقوق عرفی)


نویسنده : وصالی ناصح، مرتضی؛ پارساپور، محمدباقر؛

(‎24 صفحه – از 153 تا 176 )

چکیده:
اگرچه ورود زيان عمدتاً با افعال مادي (فيزيكي) محقق مي شود، لكن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زيانبار از حيث مادي يا غيرمادي بودن است. فعل زيانبار در شكل غيرمادي نيز مي تواند موجب تحقق زيان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان يكي از افعال غيرمادي كه در فقه و حقوق منشا اثر است، در قلمرو مسئوليت مدني نيز چنانچه منتج به زيان گردد، با احراز رابطه سببيت بين زيان و فعل ترس آفرين، موجب ضمان خواهد بود. مسئوليت مدني ناشي از ترس، شامل «زيان ناشي از ترسيدن» و «زيان ناشي از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس مي تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آيد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code